DK/Foredrag+ / Bestå.dk

Jeg kunne citere hundredevis af artikler og bøger. Her blot 2:

Instruktion, som vi ikke giver os af med, er at foreskrive konkrete handlinger: gør sådan og sådan. Vejledning handler om inspiration til at gennemtænke forskellige teoretiske og metodiske muligheder. Det betyder for eksempel, at vejleder somme tider kan nævne et gådefuldt forslag, eller et forslag som vil vise sig at være en blindgyde, hvis man tænker det helt igennem.(…) Muligvis vil vejleder bruge en sådan strategi bevidst for at få studenten til at tænke sig om." -- Rapportskrivning råd og vink til studerende; Odense Universitetsforlag, Peter Dahler-Larsen et al., 2001:48
Problemet er, at indlæringen af en bestemt praksis – og den videnskabelige praksis er ingen undtagelse – kun kan finde sted under medvirken af en vejleder eller træner, om man vil, der følger ens arbejde, giver gode råd og i selve situationen fremdrager principielle aspekter, der er af betydning for det konkrete projekt. (…) Det er min overbevisning, at man kun kan fungere som vejleder, hvis man går aktivt ind i processen, hvilket indebærer, at man måske hjælper med at opstille hypoteser eller eksempelvis bidrager til udformningen af spørgeskemaer, dis-kuterer tolkningen af statistisk materiale eller forskellige former for primærkilder etc. Det siger sig selv, at man under de omstændigheder kun kan fungere som vejleder på relativt få forskningsprojekter og at de, der hævder, at de uden besvær kan vejlede en halv snes projekter samtidig, i realiteten ikke lever op til deres ansvar. (…)

Formidlingen af et håndværk eller en faglig praksis (…) må bygge på en helt anden pædagogik end den, der bruges, når der tales om formidling af viden. (…) Ligesom en idrætstræner er det min ambition at give praktiske anvisninger (’Hvis jeg var dig, ville jeg ikke gøre det på måde…’) eller rette på ting, der er uhensigtsmæssige eller forkert indøvet (’Det spørgsmål ville jeg ikke stille – i hvert fald ikke i den form…’).” Pierre Bourdieu, Refleksiv Sociologi, 202ff.

Bestå.dk

Jeg tilbyder specialevejledning for studerende på universiteter og  professionshøjskoler. 
 
Jeg brugte et par år på at skrive speciale om emnet 'den universitære projektpædagogiks teori og praksis', hvor jeg fandt ud af, at den praktiserede form for 'vejledning' er komplet uansvarlig og udelader afgørende indsigter fra international forskning. De sidste fyrre års danske faglitteratur undertrykker simpelthen al den internationale forskning, der forklarer nødvendigheden af, vejlederen engagerer sig. Hvis de studerende skal lære videnskab. På den måde har faglitteraturen til stadighed legitimeret en uansvarlig praksis, hvor vejledere svigter deres opgave og ansvar. Så de studerende bliver mindre dygtige og mere usikre. Den falske teori og praksis betyder, at stort set alle akademikere vil sige, at en vejleder ikke skal engagere sig som vejleder. Dermed illustrerer de en variant af den klassiske historie om faderen, der aldrig har forholdt sig kritisk til sin egen opvækst og derfor forsvarer at slå sine børn med et: 'jamen jeg har da aldrig taget skade af en lussing'. Jeg har en artikel på vej om emnet.
 
På baggrund af min viden om emnet (ikke mindst Pierre Bourdieus forklaring af 'ansvarlig vejledning') har jeg altid gjort det modsatte, dvs. involveret mig i mine studerendes projekt- og specialeskrivning. Det handler ikke om at gøre de studerendes arbejde. Det handler om at give klare engagerede og ansvarlige råd der er til at stole på, så de studerende har et grundlæggende og løbende fagligt 'stillads' at støtte sig til og arbejde ud fra. Pierre Bourdieu forklarer:
 
"Formidlingen af et håndværk eller en faglig praksis (…) må bygge på en helt anden pædagogik end den, der bruges, når der tales om formidling af viden. (…) Ligesom en idrætstræner er det min ambition at give praktiske anvisninger (’Hvis jeg var dig, ville jeg ikke gøre det på måde…’) eller rette på ting, der er uhensigtsmæssige eller forkert indøvet (’Det spørgsmål ville jeg ikke stille – i hvert fald ikke i den form…’).” Refleksiv Sociologi, 202ff, Hans Reitzel.
 
Jeg har stor erfaring som vejleder på universitet og professionshøjskole og har ofte taget studerende, der tidligere har dumpet. Jeg har aldrig haft en studerende, der ikke bestod.
 
Kontakt mig hvis du er interesseret.
 
Lars

Hvad skal der til for at bestå

Det er min erfaring, at en vejledning baseret på viden, tryghed og tillid er afgørende for et fornuftigt specialeforløb. Og det desto mere den studerende har (haft) et anstrengende forhold til uddannelsessystemet. 
 
Hvis ikke den studerende vil arbejde for et fornuftigt resultat, kan ingen vejledning gøre forskellen. Men motivationen kommer med udsigten til, at det kan lade sig gøre. Som Karl Marx sagde: Lysten til at tage til Paris opstår, når økonomien er til det.
 
Et forløb på ca. 10 timers vejledning koster. Pris: 7.000 kr. (inklusive moms) 
 
Jeg kan også hyres til foredrag og temadage om emnet.
 

Kontakt

Lars Jørgensen