What gets us into trouble is not what we don't know. It's what we know for sure that just ain't so.
Mark Twain

Sociologien idag, tsk, tsk:

Gilles Lipovesky og Zygmunt Bauman beskæftiger sig med etik. Men det er hverken filosofi eller sociologi. Det er dårlig filosofi, og det er overhovedet ikke sociologi.

Det er svært for de intellektuelle at gøre deres ansvarlighed gældende i denne sammenhæng. Der er nu en kategori af essayister, der deltager i debatten og som påvirker stemningen. Det er dårlige filosoffer, de er ikke en del af den filosofiske kultur, og det er ikke et sociologisk arbejde, eftersom der ikke er anvendt nogen af sociologiens redskaber. Den slags mennesker bavler og pjatter med et alvorligt emne. Det er indslag med filosofisk skær om sociologiske problemer. I bund og grund er de konservatorer af det bestående. De siger hvad som helst, banaliteter som mediefolk og semi-intellektuelle labber i sig."
Pierre Bourdieu, Social Kritik, 1995

Præsentation og foredrag af sociolog Lars Jørgensen

Mange af os husker tilbage på det første møde i klasselokalet med dig. Jeg tror godt jeg kan sige, at det var et kulturchok for de fleste af os. Jeg kan huske at jeg tænkte, at du måtte komme fra en anden planet eller at du var ”undercover” og vi var med i et reality program a la ”The Truman Show”. -- Christina, VIAUC dimissionstale 2014

"Lars arbejdede som studentermedarbejder for mig i tre et halvt år fra 1995 til 1998. Allerede dengang demonstrerede han originalitet og et imponerende overblik over den videnskabelige litteratur." -- Professor Jørgen Goul Andersen
Jeg plejer at beskrive mig selv som en sociolog med hang til Pierre Bourdieu, fransk epistemologi og moderne pengeteori. De seneste år har jeg også forsket i vestens ulovlige krige og mediernes 'dækning' af dem. Ikke fordi jeg har en særlig interesse for disse forfærdelige ting, men fordi jeg har følt det som en etisk forpligtelse, da ingen andre gør det.
 
For tiden er jeg på vej til at færdiggøre nogle ting, som jeg har arbejdet på i mange år. Blandt andet en artikel om dansk samfundsvidenskabs neoliberale medløb og en om 'dansk sociologis' halve århundrede med videnskabsundertrykkende commonsense. En forskning Bourdieu kalder sociologiens sociologi. På baggrund af to årtiers kritiske studier af dansk og international samfundsvidenskab.
  
Jeg har tidligere været ansat på Aalborg og Syddansk universiteter indenfor forskningsområderne velfærdsstat, arbejdsmarked, immigration og kultur samt medicinsk sociologi. Jeg har desuden en stor viden om uddannelsessociologi og har undervist socialrådgivere i sociologi og socialt arbejde seks år på professionshøjskole.
 
Jeg har i forlængelse af Bourdieu skrevet om neoliberalismens destruktive rolle og venstrefløjens historiske svigt i Europa og i dagens Danmark: ”Fx med brillante Corydonske new speak logikker om, at man må skære i velfærdsstaten for at kunne bevare den osv.
 
I 2016 vandt jeg Kommunikations-Forums faglige formidlingspris med artiklen Økonomerne ødelægger verden og i 2017 var jeg initiativtager til publiceringen af en bog, der gør op med de sidste fyrre års neoliberal økonomisk tænkning: De syv dræbende naive bedrag i økonomisk politik af Warren Mosler, Forlaget Politisk Revy. Jeg har 10.000 fagbøger men ingen nær så vigtig som Moslers. Professor Jesper Jespersen var en vigtig støtte i processen. Mogens Lykketoft og CEVEA var med til at promovere bogen i april 2017, hvor Mosler forklarede økonomi og pengenes virkelighed på tre danske universiteter. 

De seneste par år har jeg også forsket i det korrupte amerikanske politiske system og amerikansk udenrigspolitik. Det viser sig, at europas medier spiller en afgørende rolle i at videreføre amerikansk propaganda, hvor danske journalister og analytikere oplagt dækker over de kritiske realiteter og dermed bidrager til en ukritisk dansk (europæisk) støtte til amerikansk udenrigspolitik. Jeg har i artikler vist, at de vestlige medier i dag fungerer som totalitære redskaber: Når de fx systematisk undlader at rapportere, hvor korrupt det amerikanske politiske system er eller systematisk lyver i dækningen af EU's behandling af Grækenland og af krigene mod Libyen og Syrien. Som jeg skriver i artiklen Mediernes ansvar for krigen i Syrien: ”Hvis der havde været kritiske journalister og akademikere i de vestlige medier, der havde fortalt sandheden om Syrien, ville krigen være stoppet for år tilbage. Den var måske aldrig begyndt.” Jeg har holdt foredrag om dette emne for Dansk Journalistforbund, Enhedslisten og på Århus Fredsfestival 2017. Senest har jeg også måttet erkende, at europæiske politikere -  bevidst og ubevidst - har medvirket til at videreføre USA's løgne for deres falske krige siden anden verdenskrig. Vi opdager det paradoksalt kun, når europæiske politikere går imod USA. Fx Olof Palme ift. Vietnam krigen, og Frankrig da de nægtede at gå med i Irak-krigen osv. Min indsigter er sat sammen i min seneste tekst, som jeg håber bliver til en bog: Hvordan det neoliberale etablissement kupper den danske stat, maj 2018
 
 

Mine forskningsbaserede foredrag handler blandt andet om

Amatørismen i dansk ’sociologi’: Hvordan dansk samfundsforskning ophøjer amatører til professorer og undertrykker de mest kritiske videnskabelige indsigter, uden at nogen opdager det. Djøf’erne ved intet om samfundet - heller ikke at de ikke ved. Men tjek deres pensums (mangel på) faglitteratur, så ved du det. Derfor er de uhæmmede teknokrater for neoliberal ideologi på magtfulde poster i politik, staten og kommuner og fagforeninger mv.

Uddannelsessociologi: Hvordan dansk akademisk uddannelsesteori og praksis i årtier har undertrykt internationale indsigter i, hvordan man lærer og internaliserer videnskabelig tænkning. Se et par hurtigt nedskrevne pointer her.

Moderne pengeteori: Hvordan big business skabte nobelprisen i økonomi for at få kontrol med den økonomiske profession og undertrykke al socialdemokratisk politisk økonomi, hvormed man har lykkedes med at få den vestlige verden til at tro, at der ikke er råd til velfærdsstaten mv. Mosler, MMT forklarer pengenes virkelighed: hvordan enhver regering med egen valuta har råd til den velfærdsstat mv., man ønsker.

De vestlige medier som totalitære redskaber: Hvordan de vestlige medier systematisk skaber ensidige narrativer til gavn for big business ved ukritisk at acceptere fabrikerede historier og undertrykke alle kritiske kilder og journalister. Dette problem kan kun forstås historisk: Fra tysk/vestlig skabelse af Hitler og nazismen til USAs deep state fascisme efter 2. verdenskrig. Foredrag Risskov Bibliotek, April 2018

Dansk socialforsknings neoliberale medløb: Hvordan dansk socialforskning har vendt sociologien på hovedet for at fremstille socialrådgivere som ansvarlige for klientens problemer. 
 
God vejledning: Hvad siger den bedste internationale litteratur om betingelser for videnskabelig læring og vejledning - versus dansk litteratur som undergraver læring.

Tilknytningsteori, social arv og den svenske tradition for socialt arbejde: Den svenske tradition for socialt arbejde var salt for det sociale arbejde i Skandinavien i det tyvende århundrede. Ud fra en erkendelse af tilknytningsteoriens afgørende betydning. I teori og praksis: Vi er vores relationer. Forældre er langt vigtigere, end forældre og desværre også praktikere i det sociale arbejde ofte gør sig klart. Jeg taler også ud fra tilknytningsteori og egne erfaringer med to adoptivbørn.  
 
Mobning: Hvordan man sociologisk må forstå mobningens virkelighed og konsekvenser for alle implicerede. Herunder hvordan man kan stoppe den med en nede-på-jorden-nul-tolerance politik. Jeg har også været folkeskolelærer nogle år.

Forespørg meget gerne om andre emner for foredrag
Jeg driver homosociologicus.com/ med en ambition om at linke til den bedste internationale samfundsvidenskab og vigtigste journalistiske information. 
 
 
Lindvig blev fyret fra Orientering for et par år siden - uden fornuftig grund. Læs min artikel 'Hvordan det neoliberale etablissement kupper den danske stat (på vej til at blive en bog).  
 
 
Virkeligheden er aldrig, hvad man skulle tro, men altid hvad man burde have tænkt.
Gaston Bachelard
I'll teach you differences. -- Ludwig Wittgenstein
NB. Støt meget gerne mit arbejde økonomisk. Jeg tjener ingen penge, fordi jeg arbejder i døgndrift i forsøget på at forstå og forklare vores samfunds neoliberale udvikling og virkelighed, så vi kan bekæmpe udviklingen og skabe et fornuftigt samfund.