What gets us into trouble is not what we don't know. It's what we know for sure that just ain't so.
Mark Twain

Bourdieu om Z. Bauman

Gilles Lipovesky og Zygmunt Bauman beskæftiger sig med etik. Men det er hverken filosofi eller sociologi. Det er dårlig filosofi, og det er overhovedet ikke sociologi.

Det er svært for de intellektuelle at gøre deres ansvarlighed gældende i denne sammenhæng. Der er nu en kategori af essayister, der deltager i debatten og som påvirker stemningen. Det er dårlige filosoffer, de er ikke en del af den filosofiske kultur, og det er ikke et sociologisk arbejde, eftersom der ikke er anvendt nogen af sociologiens redskaber. Den slags mennesker bavler og pjatter med et alvorligt emne. Det er indslag med filosofisk skær om sociologiske problemer. I bund og grund er de konservatorer af det bestående. De siger hvad som helst, banaliteter som mediefolk og semi-intellektuelle labber i sig."
Pierre Bourdieu, Social Kritik, 1995

Foredrag og præsentation af sociolog Lars Jørgensen

LJ har ett Explorativt Mindset som speciell resurs, nämligen att ständigt söka ny kunskap med utgångspunkt i det som synes främmande. Därför är det i dialogen med LJ som att vara med om en upptäcktsfärd i nya teoretiska språng via ett ifrågasättande av det givna. -- Svend Hesle, Professor Emeritus in Social Work, Stockholm University, oktober 2018

"Lars arbejdede som studentermedarbejder for mig i tre et halvt år fra 1995 til 1998. Allerede dengang demonstrerede han originalitet og et imponerende overblik over den videnskabelige litteratur." -- Professor Jørgen Goul Andersen

"Mødet for nylig med Lars Jørgensens hjemmeside homosociologicus.com/corporation-media-taboos var den mest positive oplevelse på dansk grund jeg har haft gennem et langt liv som mediekritiker og fredsforsker." -- Erik Philipsen, cand mag, Okt, 2018

"Mange af os husker tilbage på det første møde i klasselokalet med dig. Jeg tror godt jeg kan sige, at det var et kulturchok for de fleste af os. Jeg kan huske at jeg tænkte, at du måtte komme fra en anden planet eller at du var ”undercover” og vi var med i et reality program a la ”The Truman Show”. -- Christina, VIAUC socialrådgiveruddannelsen, dimissionstale 2014

Mine forskningsbaserede foredrag handler blandt andet om

"Videnssamfundet" eller "Et neoliberalt DJØF-samfund"?: Hvordan dansk samfundsforskning ophøjer amatører til professorer og undertrykker de vigtigste socialvidenskabelige indsigter. Dertil kommer, hvor besynderligt det end kan lyde, at Djøf’ernes universitetsuddannelse ikke bibringer dem nogen faglig viden om "samfundet". Se blot på deres pensum, der er ingen litteratur om "samfundet". Hermed har vi en grundlæggende forklaring på, at 'Djøf'ere' har været så relativt uhæmmede teknokrater for neoliberal ideologi på magtfulde poster i politik, staten og kommuner og fagforeninger mv.

Uddannelsessociologi: Hvordan dansk akademisk uddannelsesteori og praksis i årtier har undertrykt internationale indsigter i, hvordan man underviser, vejleder i, lærer og internaliserer videnskabelig tænkning. Se et par hurtigt nedskrevne pointer her.

Moderne pengeteori: Hvor kommer pengene fra! Et fundamentalt opgør med neoliberalismen: Jeg forklarer, hvordan vestens nationalbanker anerkender, at enhver stat med sin egen valuta blot trykker tal ind på en pc for at producere de penge, som den ønsker at bruge på infrastruktur, velfærd, krig eller på at 'redde store banker'. Sandheden er, at Big Business' neoliberale aktører og tænketanke har formået at erstatte den vestlige verdens socialdemokratiske politiske økonomi med neoliberal dogmatik. Big business skabte simpelthen nobelprisen i økonomi for at få kontrol med den økonomiske profession og få den vestlige verden til at tro på, at der ikke er råd til velfærdsstaten. Mosler's 'moderne pengeteori' forklarer pengenes faktuelle virkelighed.

•  De vestlige medier fungerer som totalitære redskaber: Hvordan de vestlige medier (og de politiske etablissementer) systematisk understøtter Big Business', EU's og USA's narrativer og undertrykker kritisk viden og andre kilder. Se min artikel i Arbejderen, hvor jeg viser problemet med udgangspunkt i mediernes dækning af 'EU vs. Grækenland'. Min analyse af EU vs. Grækenland er helt på linje med tidligere overvismand Christen Sørensens og RUC professor Jesper Jespersens analyser.
 
• Den fine svenske tradition i socialt arbejde vs. dansk socialforsknings neoliberale medløb: Hvordan dansk socialforskning har vendt sociologien på hovedet for at fremstille socialrådgivere som ansvarlige for klientens problemer. 

Tilknytningsteori, social arv og den svenske tradition for socialt arbejde: Den svenske tradition for socialt arbejde var salt for det sociale arbejde i Skandinavien i det tyvende århundrede. Ud fra en erkendelse af tilknytningsteoriens afgørende betydning. I teori og praksis: Vi er vores relationer. Forældre er langt vigtigere, end forældre og desværre også praktikere i det sociale arbejde ofte gør sig klart. Jeg taler også ud fra tilknytningsteori og egne erfaringer med to adoptivbørn.  
 
Mobning: Hvordan man sociologisk må forstå mobningens virkelighed og konsekvenser for alle implicerede. Herunder hvordan man kan stoppe den med en nede-på-jorden-nul-tolerance politik. Min tænkning bygger på sociologisk viden og min erfaring som folkeskolelærer gennem nogle år.
 

Forespørg meget gerne om andre emner for foredrag. Jeg har fx stor viden om den bedste sociologi idag.    
Virkeligheden er aldrig, hvad man skulle tro, men altid hvad man burde have tænkt.
Gaston Bachelard
I'll teach you differences. -- Ludwig Wittgenstein